Primentó sencer rostit al foc de llenya

Primentó sencer rostit al foc de llenya

Els collim quan estan al seu punt i els rostim a l’hort. Els rostim, pelem i els deixem sencers a punt de servir al plat.

Ingredients: Primentó* rostit a l'hort en llenya i sal