Primentó rostit a la llenya

Primentó rostit a la llenya

Els collim quan estan al seu punt i els rostim a l’hort. Els rostim, pelem i presentem a punt de servir al plat.

Ingredients: Primentó rostit a l'hort en llenya