Primentó Morrongo sencer rostit en llenya

Primentó Morrongo sencer rostit en llenya

Són primentons molt gruixuts i en molta polpa, mantenen el cos després de rostir-los al foc de llenya.

Ingredients: Primentó morrongo* rostit a l'hort en llenya i sal